P
+
SLEDOVÁNÍ
STATISTIK
Zajímá vás, které části z vaší
prodejní prezentace jsou nejvíce
využívány? Jakým tématům či
sdělením dávají vaši obchodní
zástupci nebo klienti nejvíce
přednost? Chcete získávat z
obchodních schůzek odpovědi
na otázky z vaší profese, aniž
byste kladli přímé nebo návodné
dotazy svým klientům? Phar
-
maReader Vám tyto informace
poskytne.
MŮJ ČAS,
MOJE PREZENTACE
OFFLINE
PŘÍSTUP
Je pro některé vaše klienty
vaše oficiální prezentace příliš
dlouhá? Máte při návštěvě
klienta omezený čas? Uzpů
-
sobte si originální prezentaci
svým potřebám! PharmaReader
poskytuje svým uživatelům jedi
-
nečnou funkci: možnost upravit
si stávající prezentaci až na
3 prezentace s různě vybraným
či uspořádaným obsahem! A to
vše v jediné prezentaci!
Ať už využíváte wifi nebo mobilní
připojení přes data, může se
stát, že nebude možnost být
připojený on-line. S Pharma
-
Readerem však máte přístup k
prezentacím stále a nejste nijak
omezeni ani odesílám mailů s
přílohami přímo z prezentace.
OFF
Chci vědět ještě více
www.
pharmareader
.cz
PharmaReader
Kontakt